ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຊ່ວຍຊາວນາເພີ່ມຜົນຜະລິດເຂົ້າ

ຊ່ວຍຊາວນາເພີ່ມຜົນຜະລິດເຂົ້າ

 

ພວກເຮົາໄດ້ບົດຮຽນຫຼາຍຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2. ພວກເຂົາໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີແລະຄຳແນະນຳໃໝ່ແກ່ພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງນຳຊາວນາມາຮ່ວມກັນດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາສາມາດຮຽນຮູ້ນຳກັນ. ມັນສາມາດຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍທ້າວຟອງສາລີເມັງສະຫວັນ, ບ້ານສົມສະໜຸກ

ຊາວນາຢູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟແຂວງຄຳມ່ວນແລະສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຂະຫຍາຍພັນເຂົ້າທີ່ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ໄຟນ້ຳຖ້ວມທີ່ພວກເຂົາປູກໃນປີ 2011 ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງຜົນລະປູກເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີນ້ຳຖ້ວມເປັນປະຈຳຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ

ໃນເດືອນພືດສະພາແລະມິຖຸນາບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ແຈກຢາຍພັນເຂົ້າໜຽວທີ່ພັດທະນາເປັນພິເສດຈຳນວນ 35 ໂຕນໃຫ້ແກ່ຊາວນາ, ຫຼັງຈາກການທົດລອງໃນທົ່ງນາໄກ້ກັບແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟຟ້າສອງປີກ່ອນ. ແນວພັນໄດ້ປູກໃນປະມານ 80 ບ້ານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພນ້ຳຖ້ວມລຽບຕາມແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟແລະສາຂາຂອງມັນ, ລວມທັງແມ່ນ້ຳຍົມ.

ຊາວນາປະມານ 1,700 ຄົນຮ້ອງຂໍແນວພັນ, ເຊິ່ງປູກໂດຍພະນັກງານຂະຫຍາຍກະສິກຳຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໃນເບື້ອງຕົ້ນ 2 ກິໂລເຊິ່ງພັດທະນາໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າແລະພືດເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ເຂົ້າສາມາດຕ້ານທານນ້ຳຖ້ວມໃນຕອນທ້າຍຂອງລະດູຝົນເປັນເວລາຫຼາຍວັນເຊິ່ງມີໂອກາດລອດສູງກວ່າພັນເຂົ້າພື້ນເມືອງ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງພັນເຂົ້າຫຼາຍສາຍພັນໃນໄຮ່ນາສາທິດ, ເລືອກແນວພັນທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຂະຫຍາຍພວກມັນໃນລະດູແລ້ງ, ໃນຂະນະທີ່ເຊີນຊາວນາທ້ອງຖິ່ນໄປຢ້ຽມຢາມໄຮ່ນາສາທິດແລະທົດລອງແນວພັນໃໝ່ດ້ວຍໂຕພວກເຂົາເອງ. ອີງຕາມທ້າວຟອງສາລີເມັງສະຫວັນບ້ານສົມສະໜຸກເມືອງມະຫາໄຊ, ຊາວນາໃນພື້ນທີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່ານາພວກເຂົານ້ຳຈະຖ້ວມແປດເທື່ອຕໍ່ລະດູຝົນສິບຄັ້ງ. “ມັນເປັນແບບນັ້ນຕະຫຼອດ”, ລາວກ່າວ, “ແຕ່ດຽວນີ້ເຂົ້າມີໂອກາດຢູ່ລອດຫຼາຍກວ່າເກົ່າເມື່ອເກີດນ້ຳຖ້ວມ


ຊາວນາເຊັ່ນທ້າວຟອງສາລີໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການປັບປຸງພັນເຂົ້າປະສົມເຊິ່ງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ສະໜອງເພື່ອນຳໃຊ້ໃນລະດູແລ້ງ. ຈາກການເຂົ້າໂຮງຮຽນພາກສະໜາມໃນກາງເດືອນພືດສະພາ, ລາວເວົ້າວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກແລະການຈັດຕັ້ງສະໜອງໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດຊ່ວຍຊາວບ້ານຕາມແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳໄດ້ຮັບຜົນລະປູກທີ່ດີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງລະດູແລ້ງ

ນ້ຳທີ່ປ່ອຍຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ປ່ຽນໂຄງປະກອບຂອງນ້ຳຢູ່ແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະດູນ້ຳຖ້ວມຍາວນານຂຶ້ນໃນບາງປີ, ແລະນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ບໍລິສັດເຮັດວຽກກັບຊາວນາເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາປັບປຸງຜົນລະປູກຂອງພວກເຂົາ. ໃນລະຫວ່າງລະດູແລ້ງປີ 2010-​​2011, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ຊ່ວຍຊາວນາໃນເມືອງມະຫາໄຊເພື່ອປູກເຂົ້າໃນທົ່ງນາທີ່ມີຊົນລະປະທານນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟຫຼືິິປະຕູລຸ່ມນ້ຳຂອງນ້ຳເທີນ 2, ເຊິ່ງປ່ອຍນ້ຳຈາກສະຖານີໄຟຟ້າໃສ່ແມ່ນ້ຳ. ແນວພັນເຂົ້າທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼໍ່ລ້ຽງໂດຍນ້ຳຈາກທັງສອງແຫຼ່ງໃຫ້ຜົນທີ່ດີຂຶ້ນເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄົນໃນຂົງເຂດນັ້ນ

ຊາວນາຄົນອື່ນ, ປານນີສູນລາທອງ, ບ້ານດາງຢູ່ໃນເມືອງມະຫາໄຊເຊັ່ນດຽວກັນ, ເວົ້າວ່າຊາວນາປູກເຂົ້າໃນເມືອງນີ້ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີຂຶ້ນໃນເວລານີ້. “ພວກເຮົາສາມາດພົບກັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ, ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນພາກສະໜາມກະກຽມໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2”, ລາກ່າວ, “ແລະພວກເຮົາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການ. ພວກເຮົາກຳລັງຮ່ຳຮຽນວິທີໃຊ້ແນວພັນໃໝ່ຮ່ວມກັນແລະລະບົບທີ່ດີກວ່າໃນການປູກເຂົ້າ, ແລະພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກສິ່ງນັ້ນ”.