ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ໂຮງຮຽນໃໝ່ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການສຶກສາຂອງບ້ານ

  ຫນ້າທຳອິດ/ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/ສັງຄົມ/ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມສຳເລັດ/ໂຮງຮຽນໃໝ່ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການສຶກສາຂອງບ້ານ

ໂຮງຮຽນໃໝ່ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການສຶກສາຂອງບ້ານ

 

ໃນໂຮງຮຽນໃໝ່ຫຼັງນີ້, ເດັກນ້ອຍສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເຖິງແມ່ນວ່າຝົນຈະຕົກ. ໃນອາຄານ, ພວກເຮົາຕ້ອງໂຈະການຮຽນຖ້າຫາກວ່າມີລົມແຮງຫຼືຝົນຕົກໜັກທ້າວຄຳງາຄູໂຮງຮຽນປະຖົມປາທຸງ.

ທ້າວຄຳງາແມ່ນຄູອະດີດທະຫານເກົ່າໃນແຂວງຄຳມວນ, ພາກກາງຂອງລາວ. ໂຮງຮຽນຢູ່ບ້ານປາທຸງແມ່ນແຫ່ງທີ່ຫົກທີ່ລາວເຮັດວຽກ, ແລະລາວເວົ້າແບບບໍ່ຕ້ອງສົ່ງໃສວ່າເປັນບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ລາວເຄີຍສອນ

ຢູ່ທີ່ນີ້ພວກເຮົາມີອາຄານທີ່ເໝາະສົມ, ມີຫຼັງຄາທີ່ດີແລະຝາແຂງ. ພວກເຮົາມີພັດລົມໃນຫ້ອງຮຽນສຳລັບລະດູຮ້ອນ, ປ່ອງຢ້ຽມແລະປະຕູທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ດັ່ງນັ້ນສະຖານທີ່ແມ່ນມີຄວາມສະອາດແລະປອດໄພເມື່ອທຸກຄົນກັບບ້ານ. ມີນ້ຳປະປາແລະຫ້ອງນ້ຳ. ສິ່ງທັງໝົດນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢາກມາໂຮງຮຽນ, ແລະດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສອນງ່າຍຂຶ້ນ

ໂຮງຮຽນສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໃນປີ 2007, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໄກ້ກັບໂຄງລ່າງສ້າງຂຶ້ນໂດຍໂຄງການອະເນກປະສົງຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2. ສາຍສົ່ງສົ່ງໄຟຟ້າຜະລິດໂດຍໂຄງການຜ່ານບ້ານແລະໄກ້ກັບໂຮງຮຽນເກົ່າຈົນເກີນໄປສຳລັບມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2. 

ອາຄານເກົ່າມີພຽງແຕ່ສອງຫ້ອງຮຽນທີ່ໃຊ້ການໄດ້, ແລະຫ້ອງດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຝາອ້ອມ. ມີການສອນໃນລະດັບປະຖົມສາມຫ້ອງ, ໂດຍຄູສອງຄົນ, ແຕ່ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ລົງທຶນໃສ່ອາຄານໃໝ່ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງໄດ້ສະໜອງຄູເຕັມອັດຕາ, ສ້າງເປັນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຫ້າປີ. ໂຮງຮຽນໃໝ່ຍັງໄດ້ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ: ມີເດີນຫຼິ້ນທີ່ມີຮົ້ວອ້ອມຕໍ່ໜ້າຫ້ອງຮຽນເຊິ່ງຜ່ານການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກເປັນສິ່ງທຳມະດາໃນຂົງເຂດນີ້ຂອງປະເທດລາວ, ແລະທີ່ຕັ້ງມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍຕໍ່ນ້ຳຖ້ວມ.

ອີງຕາມນາຍຄູອີກຄົນໜຶ່ງ, ນາງໄມເພັງ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນມີໂຮງຮຽນໃໝ່, ແລະອັດຕາການສຶກສາພື້ນຖານໃນບ້ານຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນຢ່າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດ. “ນີ້ແມ່ນສະຖານະການໃນຊົນນະບົດ, ແລະຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ”, ລາວອະທິບາຍ. ດຽວນີ້ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍເກືອບທັງໝົດໃນບ້ານໄປໂຮງຮຽນ, ບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາທັງໝົດສາມາດຮຽນຈົບຫ້າປີ-ປີກາຍນີ້ເດັກນ້ອຍຈຳນວນໜຶ່ງອອກໂຮງຮຽນໄປຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວໃນໄຮ່ນາ”. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນເຮັດກິດຈະກຳຂອງຊຸມຊົນແລະສະຕິຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຮງຮຽນໃໝ່ກໍແມ່ນວ່າເດັກນ້ອຍຍິງເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ມີຫ້ອງນ້ຳແຍກກັນສຳລັບຍິງແລະຊາຍ, ນາຍຄູພຽງພໍແລະຝາທີ່ແໜ້ນໜ້າ, ໂຮງຮຽນເປັນທີ່ດຶງດູດຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບເດັກນ້ອຍຍິງແລະຊ່ອງຫວ່າງເພດພາວະເຊິ່ງຕາມປົກກະຕິແມ່ນພົບເຫັນໃນການສຶກສາຊົນນະບົດແມ່ນໄດ້ຖືກປິດລົງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມີເດັກນ້ອຍຍິງຫຼາຍກວ່າເດັກນ້ອຍຊາຍລົງທະບຽນຮຽນທີ່ປາທຸງ.

ບຸນອູ້ມແມ່ນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 11 ປີຮຽນປີສຸດທ້າຍໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ. ລາວຈື້ຈຳໂຮງຮຽນເກົ່າໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ, ແລະຮັບຮູ້ຂໍ້ດີຂອງໂຮງຮຽນໃໝ່. “ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີນາຍຄູຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ດີຂຶ້ນ”, ລາວຍິ້ມຢ່າງເບີກບານ. ພວກເຮົາມີຫ້ອງຮຽນທີ່ດີກວ່າເກົ່າແລະຂ້ອຍມີຄວາມມ່ວນຊືນໃນການມາໂຮງຮຽນທຸກມື້”. ປີໜ້າທ້າວບຸນອູ້ມຈະຍ້າຍໄປໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ບ້ານໄກ້ຄຽງ. “ຂ້ອຍຫວັງວ່າມັນດີຄືກັບຢູ່ທີ່ນີ້ລາວກ່າວ.