ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ/ສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ

ສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ

 

ທັງຜູ້ຂາຍ (NTPC) ແລະ ຜູ້ຊື້ຫຼັກ (EGAT) ໄດ້ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ເບື້ອງຂອງຕົນ ຂອງຊາຍແດນລາວ-ໄທ ເພື່ອຈັດສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນເຂດຊາຍແດນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ຢູ່ສະຖານີໄຟຟ້າ ສຳລັບ EGAT ແມ່ນຈັດສົ່ງໄປເຂດຊາຍແດນ ໃກ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍຜ່ານ ລະບົບສາຍສົ່ງວົງຈອນຄູ່ 500 kV ຄວາມຍາວ 138 ກິໂລແມັດ ທີ່ໂຄງການໄດ້ກໍ່ສ້າງ. EGAT ໄດ້ກໍ່ສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງ 500 kV ຄວາມຍາວ 160 ກິໂລແມັດ ຈາກເຂດຊາຍແດນ ຫາສະຖານີຍ່ອຍ ຢູ່ຈັງຫວັດຮ້ອຍເອັດ ໃນເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ. ພະລັງງານໄຟຟ້າຈະໄດ້ຮັບການຈັດສົ່ງທີ່ສະຖານີໄຟຟ້າສຳລັບ EDL ແມ່ນສົ່ງຜ່ານສາຍສົ່ງໄປຫາທ່າແຂກ ຜ່ານລະບົບສາຍສົ່ງ 115 kV ທີ່ມີຄວາມຍາວ 70 ກິໂລແມັດ. EDL ຍັງຈະນຳເອົາພະລັງງານໄຟຟ້າ 15 MW ຈາກສະຖານີລານໄກໄຟຟ້າ (power station switchyard) ໂດຍຜ່ານສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ 22 kV ເພື່ອສົ່ງໄປຍັງບ້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.

IMG 8050