ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ສະຖານີໄຟຟ້າ

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ/ສະຖານີໄຟຟ້າ

ສະຖານີໄຟຟ້າ

 

ສະຖານີໄຟຟ້າ ຕັ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຂອງພູພຽງນາກາຍ ໃນຮ່ອມພູ ນ້ຳກະທ່າງ. ເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ EGAT ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າລະດັບກາງ, ສະຖານີໄຟຟ້າ ໄດ້ປະກອບດ້ວຍກັງຫັນ Francis ທີ່ມີ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 250 ເມກາວັດ ຈຳນວນສີ່ເຄື່ອງ ທີ່ສາມາດສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ 995 ເມກາວັດ ຫຼື 5,636 ຈິກກາວັດໂມງ ຕໍ່ປີ ໃຫ້ແກ່ EGAT. ນອກຈາກນັ້ນ, ກັງຫັນ Pelton ທີ່ມີ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 43 MW ສອງເຄື່ອງ ສາມາດສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ 75 ເມກາວັດ ຫຼື 300 ຈິກກາວັດໂມງ ຕໍ່ປີ ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ແລະ ສາມາດສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນຈັກເອງ.